SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Một trong những điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó là kiểu dáng công nghiệp phải có tính sáng tạo, nghĩa là nếu căn cứ vào các kiểu…
Xem thêm

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng…
Xem thêm

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Công bố phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm

Cũng giống như chất hỗ trợ chiến biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phải là thực phẩm nhưng…
Xem thêm