CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Nhập khẩu mỹ phẩm

Nhập khẩu mỹ phẩm

Nhập khẩu mỹ phẩm là một trong những hoạt động mà các công ty kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu phải thực hiện và hoạt động này chỉ có thể…
Xem thêm

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Công bố hợp quy thực phẩm

Công bố hợp quy thực phẩm

Đối với thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm tương ứng thì phải được tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy trước khi đưa ra…
Xem thêm

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bản tóm tắt sáng chế là gì

Bản tóm tắt sáng chế là gì

Bản tóm tắt sáng chế là một loại tư liệu sáng chế được dùng để thể hiện vắn tắt bản chất của sáng chế. Thông qua bản tắt sáng chế,…
Xem thêm