SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tác giả sáng chế

Tác giả sáng chế

Sáng chế sẽ không được tạo ra nếu không có hoạt động sáng tạo của tác giả, hay nói cách khác tác giả chính là cha đẻ của sáng chế.…
Xem thêm

CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm

Phiếu công bố mỹ phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận có nghĩa là sản phẩm mỹ phẩm mang số tiếp nhận đó được phép lưu…
Xem thêm

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Công bố thực phẩm nhập khẩu

Công bố thực phẩm nhập khẩu

Thực phẩm nhập khẩu là loại thực phẩm (thức ăn hoặc thức uống) được sản xuất tại quốc gia khác, phải được tiến hành công bố trước khi được đưa…
Xem thêm