Chung Cu HH3 Linh Dam , hp landmark tower , Chung Cu Kim Van Kim Lu
Menu
Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện qua các đặc điểm hình khối, đường nét, màu sắc, tương quan vị trí, tương quan kích thước và các đặc điểm khác, là một bộ phận không thể thiếu của sản phẩm và mang tính thương mại...

  1. Mới nhất
  2. Xem nhiều nhất
  3. Nổi bật nhất
Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'EMBISU'

28-02-2014

Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'EMBIS…

Công ty TNHH một thành viên Vạn Thanh Xuân (TP.Hồ Chí Minh) vào ngày 11/05/2012 ...

Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'PHÂN BÓN THUẬN PHONG HỢP TÁC ĐỂ THÀNH CÔNG, hình'

26-02-2014

Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'PHÂN …

Công ty TNHH MTV thương mại - phân bón Thuận Phong 966 (TP.Hồ Chí Minh) vào ngày...

Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'Lấy uy tín làm kim chỉ nam Lấy niềm tin làm hy vọn D B L, hình'

26-02-2014

Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'Lấy u…

Công ty TNHH sản xuất - thương mại Đại Bàng Lửa (TP.Hồ Chí Minh) vào ngày 08/03/...

Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'CAGO'

26-02-2014

Nhãn hiệu (thương hiệu) độc quyền 'CAGO'

Công ty TNHH Hoàng Ca Go (TP.Hồ Chí Minh) vào ngày 16/04/2012 đã nộp đơn đăng ký...