CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng…
Xem thêm

CÔNG BỐ THỰC PHẨM

Công bố phụ gia thực phẩm

Công bố phụ gia thực phẩm

Cũng giống như chất hỗ trợ chiến biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, phụ gia thực phẩm không phải là thực phẩm nhưng…
Xem thêm

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Hiện nay, trên các phương tiện thông tin và đời sống thường nhật, chúng ta dễ dàng bắt gặp các thuật ngữ như “nhãn hiệu” hay “thương hiệu”. Rất nhiều…
Xem thêm