Bản tóm tắt là tư liệu thuyết minh thể hiện vắn tắt nhất nội dung bản chất sáng chế. Bên cạnh hình ảnh, mẫu vật minh họa, bản mô tả, đây cũng là tư liệu bắt buộc và quan trọng cần chuẩn bị trong hồ sơ đăng ký sáng chế. Vậy, bản tóm tắt sáng chế là gì? Pháp luật Sở hữu trí tuệ đặt ra yêu cầu nào cho Bản tóm tắt này?

Cùng với bản tóm tắt sáng chế, bản mô tả sáng chế là tài liệu không thể thiếu trong đơn đăng ký sáng chế. Bản mô tả sáng chế đóng vai trò quan trọng quyết định đến việc sáng chế có được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ hay không. Tuy vậy, có nhiều người không biết trình bày bản mô tả sáng chế như thế nào cho hợp lý. Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tham khảo thêm những thông tin cần thiết về bản mô tả sáng chế nhé!

Đăng ký sáng chế là thủ tục yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xác lập quyền sở hữu đối với sáng chế. Tuy vậy, do thời gian đăng ký kéo dài nên thông tin trong đơn đăng ký sáng chế và thông tin trên thực tế của chủ đơn có thể thay đổi. Đồng thời không phải lúc nào đơn đăng ký sáng chế cũng được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận hợp lệ. Vì thế, lúc này chủ đơn cần tiến hành thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế.

Sản phẩm, quy trình mà tác giả sáng tạo ra muốn được bảo hộ dưới dạng sáng chế cần thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế. Đây là quá trình nộp đơn yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ xem xét cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Pháp luật quy định về trình tự thủ tục đăng ký sáng chế theo những nội dung cơ bản mà bài viết này đề cập dưới đây.

duy-tri-hieu-luc-sang-che

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế là cụm từ gọi tắt của hoạt động duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế hoặc bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Đây là thủ tục được thực hiện hàng năm nhằm duy trì tình trạng bảo hộ trong thời gian bảo hộ luật định. Theo đó, chủ sở hữu cần chuẩn bị hồ sơ, nộp lệ phí duy trì hiệu lực và thực hiện theo quy trình mà pháp luật quy định. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc một số thông tin về duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế.