- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Trong quá trình kinh doanh trên thực tế, việc thay đổi tên và địa chỉ kinh doanh là sự việc khá phổ biến hiện nay. Để thống nhất thông tin kinh doanh và thông tin chủ đơn trên đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Trên thực tế, việc này cũng hỗ trợ rất lớn cho quá trình theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đăng ký sau này.

1. Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Trong quá trình kinh doanh, khách hàng có thể có sự thay đổi về tên (đối với doanh nghiệp) và địa chỉ hoặc cả tên và địa chỉ. Lúc này, sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là thủ tục để tiến hành thay đổi để thống nhất tên và địa chỉ được ghi nhận theo đơn đăng ký nhãn hiệu trùng khớp với tên và địa chỉ trên thực tế.

Người nộp đơn có thể sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu đơn cho Cục Sở hữu trí tuệ trước khi có Quyết định từ chối chấp nhận đơn/ Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc trước khi ra Quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Trong một số trường hợp, sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là yêu cầu bắt buộc để giao dịch Quý Khách và Cục Sở hữu trí tuệ không bị gián đoạn hoặc thậm chí là đơn đăng ký không bị từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Thay đổi tên và địa chỉ ghi trên đơn đăng ký nhãn hiệu

Về cơ bản, việc sửa đổi đổi đăng ký nhãn hiệu chỉ bao gồm yêu cầu sửa đổi về tên, địa chỉ hoặc bổ sung Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để tiếp tục theo dõi đơn mà không làm thay đổi phạm vi bảo hộ. Có nghĩa là, bạn không được yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu và mở rộng danh mục hàng hóa dịch vụ đăng ký cho nhãn hiệu. Khi có sự thay đổi về bản chất các đối tượng này, người nộp đơn cần nộp đơn mới.

Để yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn cần nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ. Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc không hợp lệ, Cục sẽ có thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung. Cuối cùng, Cục sẽ ra Thông báo ghi nhận sửa đổi đơn (hồ sơ không thiếu sót) hoặc Thông báo từ chối sửa đổi đơn (nếu không thể sửa đổi bổ sung thiếu sót, hoặc giải trình không xác đáng).

2. Lợi ích của việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Về cơ bản, sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu và quyền được Luật Sở hữu trí tuệ cấp cho Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu cho những trường hợp nhất định. Theo đó, việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu mang lại những lợi ích nhất định như:

- Thông tin kinh doanh của chủ đơn khớp với thông tin trên đơn đăng ký nhãn hiệu. Từ đó, giúp cho Cục Sở hữu trí tuệ có thể thực hiện giao dịch và chủ đơn và đơn đăng ký được xem xét một cách liên tục.

Ghi nhận thông tin chính xác sau khi có sự thay đổi

- Trường hợp cá nhân/ doanh nghiệp có nhiều hơn một đơn hoặc giấy chứng nhận, bạn không phải chứng minh tư cách chủ đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc chủ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

- Sửa đổi thông tin chủ đơn một cách chính xác là nền tảng cơ bản phục vụ các thủ tục khác liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu này, như chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu cho người khác.

- Việc sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại thời điểm này giúp bạn không phải làm thủ tục sửa đổi sau khi nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ và được cấp bằng giấy chứng nhận nhãn hiệu.

3. Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục Sở hữu trí tuệ

Sau khi nộp đơn, khách hàng có thể yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu với nội dung sửa đổi tên, địa chỉ hoặc yêu cầu ghi nhận Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp Trường Luật sẽ đại diện Quý Khách trước Cục Sở hữu trí tuệ.

3.1. Dịch vụ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu của Trường Luật có gì?

Trường Luật là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng. Dịch vụ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu của Trường Luật bao gồm các công việc như sau:

- Trường Luật soạn và nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ ngay sau khi nhận được các thông tin cần thiết do Khách hàng cung cấp.

- Trong quá trình theo dõi sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, Trường Luật trực tiếp trao đổi với Cục sở hữu trí tuệ về các vấn đề phát sinh nếu có trong quá trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Trường Luật tiếp nhận Thông báo/ Quyết định ghi nhận sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu từ Cục sở hữu trí tuệ và bàn giao lại cho Quý Khách.

- Đặc biệt, mỗi tháng Quý Khách sẽ nhận được thông báo tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu để quản lý, kiểm soát và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục Sở hữu trí tuệ

3.2. Khách hàng cung cấp cho Trường Luật những gì?

Để sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu, Quý Khách chỉ cần cung cấp cho Trường Luật:

- Bản sao y chứng thực tài liệu chứng minh tên hoặc địa chỉ hoặc cả hai tên và địa chỉ đã thay đổi;

- Giấy ủy quyền đại diện sở hữu công nghiệp với mẫu do Trường Luật cung cấp;

- Phí liên quan.

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu là quyền của chủ đơn nhằm đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận thông tin về tên và địa chỉ (nếu có) sau khi có sự thay đổi trên thực tế. Để làm được điều đó, người nộp đơn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp về Cục để được xem xét. Ngoài ra, cần lưu ý rằng việc sửa đổi đơn này không được mở rộng phạm vi đăng ký nhãn hiệu ban đầu.

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu không là công việc bắt buộc nhưng lại được đánh giá là vô cùng quan trọng và cần thiết mà bạn nên thực hiện trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Việc này giúp bạn tìm kiếm xem có ai đã đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây với nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự với bạn hay chưa? Tuy vậy, thực tế không hẳn ai cũng có thể tự mình tra cứu nhãn hiệu một cách hiệu quả.

Read more ...

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là giấy tờ quan trọng cần được chuẩn bị trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ. Là văn bản mang tính quy chuẩn nên tờ khai đăng ký được pháp luật quy định rõ về mẫu cũng như cách điền thông tin như thế nào để hợp lệ. Cùng tìm hiểu xem tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm những gì và những lưu ý nào cần được chú ý khi điền tờ khai nhé!

Read more ...

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Thời gian đăng ký nhãn hiệu kéo dài từ thời điểm tiếp nhận đơn, qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung cho đến khi có kết quả cuối cùng. Pháp luật quy định thời gian xử lý cho mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường khoảng 12 tháng. Tuy nhiên, do nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thời gian gần đây liên tục tăng cùng tính chất đặc thù của thủ tục hành chính mà thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn trên thực tế.

Read more ...

Phân biệt nhãn hiệu với tên thương mại

Nhãn hiệu và tên thương mại là hai khái niệm gây khá nhiều nhầm lẫn trong hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ những sự tương đồng về hình thức mà nhãn hiệu và tên thương mại đôi khi còn được sử dụng chung một mục đích. Tuy nhiên, pháp luật đã có những quy định cụ thể về việc bảo hộ cũng như phân biệt hai khái niệm này. Cùng tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại qua bài viết sau đây!

Read more ...

Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu và thương hiệu là hai thuật ngữ thường dùng nhưng cũng dễ gây nhầm lẫn. Hiện nay, rất nhiều cá nhân/ tổ chức vẫn chưa hiểu rõ đây là hai khái niệm phân biệt mà nhầm tưởng chúng là một và đều nhằm chỉ đối tượng nhãn hiệu. Cùng đánh giá sự khác biệt giữa chúng qua bài viết dưới đây khi phân tích dưới góc độ khái niệm bản chất, quá trình sử dụng cũng như vấn đề đăng ký bảo hộ theo pháp luật hiện hành nhé!

Read more ...

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)