So với các lĩnh vực khác, sở hữu trí tuệ vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ và trừu tượng đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Do vậy, hàng năm có khá nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu của các doanh nghiệp đã bị Cục Sở hữu trí tuệ từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu dẫn đến tốn kém nhiều thời gian và chi phí cho hoạt động đăng ký nhãn hiệu cũng như các hoạt động khác có liên quan đến nhãn hiệu. Và nhằm giúp các doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí và thời gian, Trường Luật trình bày dưới đây một số nội dung cần thiết để các doanh nghiệp có thể tham khảo trước khi quyết định nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Việc bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu thường do các nguyên nhân sau: (1) Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bị sai sót hoặc không đầy đủ theo quy định của pháp luật. (2) Nhãn hiệu đăng ký không đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo hộ, như: nhãn hiệu mang tính chất mô tả, không có khả năng phân biệt hoặc có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng với nhãn hiệu của một chủ thể khác đã được bảo hộ. (3) Việc đăng ký nhãn hiệu gặp phải ý kiến phản đối của bên thứ ba, thường là các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp, đã phát hiện việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu của doanh nghiệp và yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ không cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu này. (4) Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu không hiểu rõ nội dung trong các thông báo dự định từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ cũng như các quy định pháp luật sở hữu trí tuệ có liên quan nên đã không trả lời hoặc có trả lời nhưng không xác đáng.

Để có thể phòng ngừa những nguyên nhân nêu trên nhằm bảo đảm cho việc đăng ký nhãn hiệu có hiệu quả, các doanh nghiệp cần tiến hành tra cứu thông tin nhãn hiệu và đánh giá khả năng bảo hộ nhãn hiệu của mình trên cơ sở các nhãn hiệu tìm được sau quá trình tra cứu và hiểu biết của mình về pháp luật sở hữu trí tuệ. Các doanh nghiệp có thể tự mình thực hiện các công việc này, nhưng tốt hơn hết là cần tìm kiếm sự hỗ trợ, tư vấn của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ - Tổ chức hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng.