- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Giám định nhãn hiệu là dịch vụ công được thực hiện bởi Tổ chức giám định được cấp phép thành lập khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Nội dung giám định nhằm đánh giá và đưa ra kết luận cho các vấn đề liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung, nhãn hiệu nói riêng. Đây sẽ là cơ sở hỗ trợ quan trọng để bạn có thể thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình.

1. Giám định nhãn hiệu là gì?

Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về khái niệm hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ. Theo đó, đây là việc tổ chức, cá nhân có thẩm quyền sử dụng kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá và đưa ra kết luận cho những vấn đề liên quan đến việc xác định có hay không việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) đối với nhãn hiệu là đối tượng sở hữu trí tuệ thường được yêu cầu giám định nhất hiện nay.

Có hay không hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu?

Giám định nhãn hiệu thường bao gồm các nội dung như:

- Xác định rõ phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu;

- Xác định đối tượng được yêu cầu có hay không yếu tố xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu;

- Xác định đối tượng giám định và nhãn hiệu được bảo hộ có hay không sự trùng, tương tự gây nhầm lẫn?

- Xác định về giá trị quyền SHCN đối với nhãn hiệu hoặc định giá về giá trị thiệt hại (nếu có).

Hiện nay, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - tổ chức khoa sự nghiệp và khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ là tổ chức có nhiệm vụ giám định sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng. Theo đó, Viện thông qua các công cụ, thông tin, chương trình nhất định sẽ tiếp nhận và tiến hành giám định theo yêu cầu hoặc trưng cầu.

2. Hồ sơ yêu cầu giám định nhãn hiệu cần chuẩn bị những gì?

Hồ sơ yêu cầu giám định nhãn hiệu cần thể hiện rõ các nội dung như đối tượng giám định, đối tượng đối chứng cùng các tài liệu minh chứng hỗ trợ cho công tác giám định của Viện. Thông thường, một bộ hồ sơ yêu cầu giám định sẽ bao gồm:

- Tờ khai yêu cầu giám định/ Quyết định trưng cầu giám định có thể hiện rõ về yêu cầu giám định;

- Hợp đồng dịch vụ giám định nhãn hiệu giữa người yêu cầu với tổ chức giám định/ giám định viên.

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hay văn bằng bảo hộ) của nhãn hiệu liên quan;

- Tài liệu đối chứng như mô tả, ảnh chụp, tài liệu quảng cáo, vật phẩm, hàng hóa, bao bì,... có chứa nhãn hiệu;

- Tài liệu chứng minh hành vi nghi ngờ có yếu tố xâm phạm như mẫu vật, ảnh chụp,... chứa dấu hiệu vi phạm;

- Giấy ủy quyền (nếu đơn giám định được thông qua Tổ chức đại diện SHCN như Trường Luật);

- Chứng từ nộp phí giám định.

Chủ động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình

Chủ thể quyền hoặc cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu đó có thể tự mình hoặc thông qua đại diện để yêu cầu giám định. Có nghĩa là, bạn không phải là chủ sở hữu nhưng vẫn có thể yêu cầu giám định với một dấu hiệu/ nhãn hiệu nhất định. Trường hợp này phổ biến khi một cá nhân/ tổ chức nhận được khuyến cáo về việc mình đang có hành vi xâm phạm quyền SHCN với nhãn hiệu đã được bảo hộ nào đó. Lúc này, việc yêu cầu giám định nhãn hiệu nhằm chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3. Giám định nhãn hiệu và một số vấn đề cần lưu ý

Giám định sở hữu trí tuệ nói chung và giám định nhãn hiệu nói riêng là dịch vụ đóng vai trò vô cùng quan trọng trên thực tiễn xử lý vấn đề có hay không hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu. Do đó, pháp luật Sở hữu trí tuệ cũng có những lưu ý nhất định liên quan đến hoạt động giám định này.

3.1. Người yêu cầu giám định

Chủ sở hữu quyền, hoặc cá nhân, tổ chức bị xử lý về hành vi xâm phạm quyền SHCN đối với nhãn hiệu hoặc bị khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, hoặc cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu đó có thể tự mình hoặc thông qua đại diện để yêu cầu giám định.

Cũng có nghĩa là, bạn không phải là chủ sở hữu nhưng vẫn có thể yêu cầu giám định với một dấu hiệu/ nhãn hiệu nhất định. Lúc này, việc yêu cầu giám định nhãn hiệu nhằm chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3.2. Thời gian giám định

Thời gian tiêu chuẩn để xử lý một đơn yêu cầu giám định đối với Nhãn hiệu là 30 ngày (tương ứng với 22 ngày làm việc). Thời gian này có thể ngắn hơn khi người nộp đơn có yêu cầu và đóng phí dịch vụ tương ứng, cụ thể như: 22-25 ngày (tương ứng 16-19 ngày làm việc); 17-21 ngày (13-15 ngày làm việc),..... thậm chí là 5 ngày (tương ứng dưới 4 ngày làm việc).

Thời gian giám định nhãn hiệu tiêu chuẩn là 22 ngày làm việc

3.3. Kết quả của quá trình giám định

Kết quả của quá trình giám định nhãn hiệu là Văn bản kết luận giám định có chữ ký xác nhận của giám định viên. Văn bản này trước đây được sử dụng như nguồn chứng cứ khi xử lý các vụ việc tranh chấp. Tuy vậy, hiện nay thì kết quả giám định này không trực tiếp đưa ra kết luận về việc có hay không hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc kết luận về vụ việc tranh chấp.

Có thể nói, Văn bản kết luận giám định là tài liệu hỗ trợ rất lớn trong việc xử lý các vụ việc liên quan đến quyền SHCN đối với nhãn hiệu trên thực tế. Tuy vậy, chúng không trực tiếp đưa ra kết luận cuối cùng về hành vi xâm phạm bởi kết quả này được xem xét dựa trên yêu cầu và tài liệu, minh chứng được cung cấp bởi người yêu cầu giám định. Việc pháp luật quy định như trên cũng nhằm điều chỉnh việc ứng dụng kết quả giám định một cách khéo léo, công bằng, chính xác và hợp lý nhất trên thực tế.

Giám định nhãn hiệu là hoạt động không bắt buộc cần thực hiện khi xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Tuy vậy, đây là công việc vô cùng quan trọng với kết quả là tài liệu hỗ trợ rất nhiều cho việc xác định và xử lý vi phạm trên thực tế. Chủ thể quyền hoặc những người có quyền, lợi ích liên quan có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp như Trường Luật để nộp đơn yêu cầu giám định nhãn hiệu.

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu không là công việc bắt buộc nhưng lại được đánh giá là vô cùng quan trọng và cần thiết mà bạn nên thực hiện trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Việc này giúp bạn tìm kiếm xem có ai đã đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây với nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự với bạn hay chưa? Tuy vậy, thực tế không hẳn ai cũng có thể tự mình tra cứu nhãn hiệu một cách hiệu quả.

Read more ...

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là giấy tờ quan trọng cần được chuẩn bị trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ. Là văn bản mang tính quy chuẩn nên tờ khai đăng ký được pháp luật quy định rõ về mẫu cũng như cách điền thông tin như thế nào để hợp lệ. Cùng tìm hiểu xem tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm những gì và những lưu ý nào cần được chú ý khi điền tờ khai nhé!

Read more ...

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Thời gian đăng ký nhãn hiệu kéo dài từ thời điểm tiếp nhận đơn, qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung cho đến khi có kết quả cuối cùng. Pháp luật quy định thời gian xử lý cho mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường khoảng 12 tháng. Tuy nhiên, do nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thời gian gần đây liên tục tăng cùng tính chất đặc thù của thủ tục hành chính mà thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn trên thực tế.

Read more ...

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình kinh doanh trên thực tế, việc thay đổi tên và địa chỉ kinh doanh là sự việc khá phổ biến hiện nay. Để thống nhất thông tin kinh doanh và thông tin chủ đơn trên đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Trên thực tế, việc này cũng hỗ trợ rất lớn cho quá trình theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đăng ký sau này.

Read more ...

Phân biệt nhãn hiệu với tên thương mại

Nhãn hiệu và tên thương mại là hai khái niệm gây khá nhiều nhầm lẫn trong hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ những sự tương đồng về hình thức mà nhãn hiệu và tên thương mại đôi khi còn được sử dụng chung một mục đích. Tuy nhiên, pháp luật đã có những quy định cụ thể về việc bảo hộ cũng như phân biệt hai khái niệm này. Cùng tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại qua bài viết sau đây!

Read more ...

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)