Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký, vì vậy mà chủ sở hữu cần gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để tiếp tục được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu đó. Việc gia hạn hiệu lực cần được chú ý thực hiện theo đúng quy trình pháp luật quy định như yêu cầu về hồ sơ xin gia hạn, mốc thời gian để được yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

1. Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ cấp là văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Mỗi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu sẽ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Tuy vậy, chủ sở hữu có thể yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn thì tiếp tục có hiệu lực 10 năm.

Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là công việc vô cùng quan trọng

Có thể nói, việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu đối với một nhãn hiệu được thiết lập và quy định một cách rõ ràng, chặt chẽ. Chủ sở hữu có thể yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu - tài sản có giá trị của mình không giới hạn thời gian khi có nhu cầu. Tuy vậy, để dễ dàng cho việc đảm bảo nhu cầu sử dụng nhãn hiệu đó trên thực tế, pháp luật sở hữu trí tuệ có quy định về thời hạn hiệu lực và quy chế gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như trên.

Để ghi nhận việc có yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay không, Chủ sở hữu cần nộp đơn xin gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đồng thời, hồ sơ cần kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó để Cục ghi nhận nội dung gia hạn hiệu lực nhãn hiệu vào đó. Việc yêu cầu gia hạn sớm nhất là 6 tháng trước thời điểm văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, và gia hạn muộn nhất là 6 tháng sau khi văn bằng bảo hộ hết hiệu lực.

2. Lợi ích của việc gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là thủ tục bắt buộc để chủ sở hữu tiếp tục được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trước đó. Chúng mang lại nhiều lợi ích cho chủ sở hữu như:

- Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là việc làm thể hiện mong muốn tiếp tục sử dụng hoặc/và sở hữu nhãn hiệu đó trong tương lai.

- Mở rộng thời hạn 10 năm tiếp theo cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đó, nói cách khác, bạn tiếp tục sẽ vẫn là chủ sở hữu nhãn hiệu này.

- Khi gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thành công, chủ sở hữu có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu cho nhóm sản phẩm/ dịch vụ mà mình đăng ký trước đó. Hoặc, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu của mình thông qua hợp đồng cho phép sử dụng nhãn hiệu.

Quy trình gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu diễn ra như thế nào?

3. Quy trình gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ xin gia hạn nhãn hiệu gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ bao gồm:

- 02 Tờ khai gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo mẫu;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

- Giấy ủy quyền (khi gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thông qua đại diện sở hữu công nghiệp như Trường Luật);

- Chứng từ nộp phí, lệ phí;

Thông thường, hồ sơ hợp lệ sau khi được tiếp nhận thông thường có kết quả xử lý thời hạn 01 tháng, cụ thể:

- Đơn hợp lệ, không thiếu sót sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định gia hạn và ghi nhận vào văn bằng bảo hộ. Đồng thời, đơn vị chức năng sẽ đăng bạ và công bố thông tin gia hạn này lên Công báo Sở hữu công nghiệp.

- Đơn không hợp lệ sẽ bị Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định từ chối gia hạn. Trong thời hạn 01 tháng (kể từ ngày ra thông báo), chủ đơn có thể có ý kiến phản hồi hoặc sửa đổi bổ sung theo yêu cầu. Tuy vậy, Cục vẫn có thể ra quyết định cuối cùng là từ chối gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu xét thấy người yêu cầu gia hạn sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu hoặc có ý kiến phản hồi không xác đáng.

4. Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục Sở hữu trí tuệ

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Trường Luật chỉ cần cung cấp các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có yêu cầu gia hạn hiệu lực;

- Giấy ủy quyền cho Trường Luật thực hiện nội dung công việc nêu trên;

- Phí liên quan.

Trường Luật cung cấp dịch vụ đại diện Khách hàng nộp đơn gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cụ thể:

- Trường Luật sẽ soạn và nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Cục Sở hữu trí tuệ với tư cách là tổ chức đại diện của Khách hàng.

- Trong quá trình xử lý đơn xin gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Trường Luật sẽ là đơn vị tiếp nhận và giải thích nội dung trong các công văn của Cục Sở hữu trí tuệ đến Quý Khách. Đồng thời, đội ngũ nhân viên tư vấn của Trường Luật sẽ có những nghiên cứu và đưa ra ý kiến tư vấn cho Khách hàng.

Trường Luật cung cấp dịch vụ gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

- Sau khi đã được gia hạn hiệu lực, Trường Luật sẽ tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ và bàn giao lại cho Quý Khách.

- Trường Luật có hệ thống theo dõi và quản lý hồ sơ thông minh, sẽ liên tục gửi thông báo tình hình các nhãn hiệu của Quý Khách hàng tháng để Khách hàng có thể chủ động quản lý, cập nhật thông tin.

- Ngoài công việc gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nêu trên, Trường Luật còn được phép đại diện Quý Khách trong việc bảo vệ quyền đối với nhãn hiệu của mình trước các hành vi xâm phạm của các đối thủ cạnh tranh.

Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là công việc quan trọng chủ sở hữu cần chú ý thực hiện để chủ động bảo vệ quyền và lợi ích của mình của mình. Hết thời hạn được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu phải tiến hành đăng ký lại nếu muốn tiếp tục để yêu cầu bảo hộ lại cho nhãn hiệu đó. Cũng vì vậy, việc chú ý về các mốc thời gian quan trọng cùng công tác chuẩn bị hồ sơ xin gia hạn hiệu lực là vô cùng quan trọng và cần thiết.