- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Xuất phát từ nhiều lý do mà chủ đơn có mong muốn chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ cho cá nhân/ doanh nghiệp khác tiếp tục theo đuổi đơn. Quá trình chuyển nhượng này cũng cần thực hiện thủ tục hành chính nhất định để cơ quan có thẩm quyền ghi nhận nội dung chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu.

1. Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Mặc dù nhãn hiệu đăng ký chưa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhưng chủ đơn vẫn có quyền chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu. Khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, quyền và nghĩa vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu cũng được chuyển giao từ chủ đơn cũ sang chủ đơn mới. Sau khi chuyển nhượng đơn, bên chuyển nhượng sẽ không còn quyền và nghĩa vụ gì liên quan đến nhãn hiệu và đơn đăng ký này nữa.

Chủ đơn có quyền chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu cần được thể hiện bằng văn bản và nộp hồ sơ đến Cục Sở hữu trí tuệ để được ghi nhận nội dung thay đổi này. Tất nhiên, quá trình thay đổi này cần được xác lập trên cơ sở tự nguyện, đồng thời đáp ứng các điều kiện chung khác như bên nhận chuyển nhượng cần đáp ứng điều kiện là người có quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Những ai có quyền đăng ký nhãn hiệu?

Bên nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sẽ tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ liên quan đến nhãn hiệu và đơn đăng ký đó. Do vậy, người nhận chuyển nhượng cũng cần là đối tượng có quyền đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Cụ thể:

- Cá nhân/ doanh nghiệp có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.

- Cá nhân/ doanh nghiệp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường (thông qua hoạt động kinh doanh hợp pháp) nhưng do người khác sản xuất. Điều kiện là nhà sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó, đồng thời không phản đối việc chủ đơn đăng ký nhãn hiệu này.

- Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

- Tổ chức tập thể có quyền đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa dịch vụ để các cá nhân, tập thể trong đó tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó.

- Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Điều kiện đặt ra là chủ đơn không tiến hành sản xuất hay kinh doanh hàng hóa/ dịch vụ đó.

Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

3. Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Một trong các bên chuyển nhượng có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp để chuẩn bị và nộp hồ sơ ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

- Tờ khai chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu;

- Hợp đồng chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu (có chữ ký, giáp lai của hai bên);

- Giấy ủy quyền (trường hợp nộp thông qua Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp như Trường Luật);

- Tài liệu chứng minh như CMND, giấy phép hoạt động, giấy đăng ký doanh nghiệp,...

Các bên có thể nộp đơn chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu ngay sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng phải trước khi có kết quả cuối cùng. Trong đó, Quý Cục ra kết quả cuối thường là Quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, hoặc Quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu xét thấy đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ. Thông thường, quá trình chuyển giao đơn này mất từ 2-4 tháng để nhận được kết quả cuối cùng từ Cục Sở hữu trí tuệ.

4. Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu với Trường Luật - đại diện Quý Khách trước Cục Sở hữu trí tuệ

Trường Luật là tổ chức đại diện Sở hữu công nghiệp được cấp phép, đã bắt đầu hoạt động từ năm 2007. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi tự là đơn vị có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình cùng hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng uy tín, hiệu quả.

Trường Luật sẽ hỗ trợ Khách hàng trong hầu hết các công đoạn từ chuẩn bị hồ sơ - nộp hồ sơ - theo dõi - nhận Thông báo/ Quyết định từ Cục Sở hữu trí tuệ. Khi sử dụng dịch vụ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trường Luật, Quý Khách chỉ cần cung cấp:

- Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu;

- Tên và địa chỉ của hai bên trong hợp đồng chuyển giao đơn;

- Giấy ủy quyền đại diện sở hữu trí tuệ cho Trường Luật (theo mẫu);

- Phí liên quan.

Đại diện Khách hàng thực hiện chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Theo đó, Trường Luật sẽ cung cấp đến Khách hàng các dịch vụ sau:

- Trường Luật sẽ soạn thảo hồ sơ từ Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu (cho hai bên chuyển nhượng ký, đóng dấu) và soạn - nộp hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu đến Cục Sở hữu trí tuệ.

- Trường Luật trực tiếp trao đổi với Quý Cục về các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý đơn chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu.

- Trường Luật thông báo tình trạng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu đến Khách hàng mỗi tháng, giúp Quý Khách có thể chủ động quản lý, kiểm soát các đầu công việc.

- Trường Luật đại diện tiếp nhận Thông báo/ Quyết định ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu từ Cục Sở hữu trí tuệ và giao lại cho Quý Khách.

Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu là quyền của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng cần thể hiện bằng văn bản và nộp hồ sơ yêu cầu ghi nhận đến Cục Sở hữu trí tuệ. Theo đó, các bên chuyển nhượng có thể tự mình hoặc thông qua Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp như Trường Luật để nộp và theo dõi hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu này.

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu không là công việc bắt buộc nhưng lại được đánh giá là vô cùng quan trọng và cần thiết mà bạn nên thực hiện trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Việc này giúp bạn tìm kiếm xem có ai đã đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây với nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự với bạn hay chưa? Tuy vậy, thực tế không hẳn ai cũng có thể tự mình tra cứu nhãn hiệu một cách hiệu quả.

Read more ...

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là giấy tờ quan trọng cần được chuẩn bị trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ. Là văn bản mang tính quy chuẩn nên tờ khai đăng ký được pháp luật quy định rõ về mẫu cũng như cách điền thông tin như thế nào để hợp lệ. Cùng tìm hiểu xem tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm những gì và những lưu ý nào cần được chú ý khi điền tờ khai nhé!

Read more ...

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

Thời gian đăng ký nhãn hiệu kéo dài từ thời điểm tiếp nhận đơn, qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung cho đến khi có kết quả cuối cùng. Pháp luật quy định thời gian xử lý cho mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường khoảng 12 tháng. Tuy nhiên, do nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thời gian gần đây liên tục tăng cùng tính chất đặc thù của thủ tục hành chính mà thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn trên thực tế.

Read more ...

Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình kinh doanh trên thực tế, việc thay đổi tên và địa chỉ kinh doanh là sự việc khá phổ biến hiện nay. Để thống nhất thông tin kinh doanh và thông tin chủ đơn trên đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Trên thực tế, việc này cũng hỗ trợ rất lớn cho quá trình theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đăng ký sau này.

Read more ...

Phân biệt nhãn hiệu với tên thương mại

Nhãn hiệu và tên thương mại là hai khái niệm gây khá nhiều nhầm lẫn trong hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ những sự tương đồng về hình thức mà nhãn hiệu và tên thương mại đôi khi còn được sử dụng chung một mục đích. Tuy nhiên, pháp luật đã có những quy định cụ thể về việc bảo hộ cũng như phân biệt hai khái niệm này. Cùng tìm hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa nhãn hiệu và tên thương mại qua bài viết sau đây!

Read more ...

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)