Thời gian đăng ký nhãn hiệu kéo dài từ thời điểm tiếp nhận đơn, qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung cho đến khi có kết quả cuối cùng. Pháp luật quy định thời gian xử lý cho mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu thông thường khoảng 12 tháng. Tuy nhiên, do nhu cầu đăng ký nhãn hiệu thời gian gần đây liên tục tăng cùng tính chất đặc thù của thủ tục hành chính mà thời gian đăng ký nhãn hiệu có thể kéo dài hơn trên thực tế.

Giám định nhãn hiệu là dịch vụ công được thực hiện bởi Tổ chức giám định được cấp phép thành lập khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Nội dung giám định nhằm đánh giá và đưa ra kết luận cho các vấn đề liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nói chung, nhãn hiệu nói riêng. Đây sẽ là cơ sở hỗ trợ quan trọng để bạn có thể thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ quyền sở hữu nhãn hiệu của mình.

Trong quá trình kinh doanh trên thực tế, việc thay đổi tên và địa chỉ kinh doanh là sự việc khá phổ biến hiện nay. Để thống nhất thông tin kinh doanh và thông tin chủ đơn trên đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu. Trên thực tế, việc này cũng hỗ trợ rất lớn cho quá trình theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đăng ký sau này.

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu là giấy tờ quan trọng cần được chuẩn bị trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ. Là văn bản mang tính quy chuẩn nên tờ khai đăng ký được pháp luật quy định rõ về mẫu cũng như cách điền thông tin như thế nào để hợp lệ. Cùng tìm hiểu xem tờ khai đăng ký nhãn hiệu gồm những gì và những lưu ý nào cần được chú ý khi điền tờ khai nhé!

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký, vì vậy mà chủ sở hữu cần gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để tiếp tục được pháp luật bảo hộ nhãn hiệu đó. Việc gia hạn hiệu lực cần được chú ý thực hiện theo đúng quy trình pháp luật quy định như yêu cầu về hồ sơ xin gia hạn, mốc thời gian để được yêu cầu gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.