- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp là quá trình cần nhiều thời gian để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét cấp văn bằng bảo hộ. Trong khoảng thời gian này, chủ đơn có thể có sự thay đổi về thông tin như tên, địa chỉ hoặc cần sửa đổi mô tả, bản vẽ, hình chụp của kiểu dáng công nghiệp. Khi đó, họ có thể tiến hành thủ tục sửa đổi đăng ký kiểu dáng công nghiệp để Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận lại lại các thông tin này lần nữa.

1. Nội dung và phạm vi sửa đổi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sau khi chủ đơn nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN), đơn có thể được sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của chủ đơn hoặc sửa đổi, bổ sung do yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ. Những nội dung chủ đơn có thể sửa đổi bao gồm:

- Tên, địa chỉ chủ đơn;

- Bản mô tả và bộ bản vẽ, bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp.

Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung về bản mô tả và bộ bản vẽ, bộ ảnh chụp KDCN, chủ đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

Pháp luật quy định về nội dung và phạm vi sửa đổi đơn đăng ký KDCN

Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký KDCN không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản mô tả và bộ ảnh chụp/bản vẽ trước đó. Đồng thời, hoạt động này cũng không được làm thay đổi bản chất của KDCN nêu trong đơn. Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất KDCN thì không được chấp nhận, trường hợp này, chủ đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

2. Cách sửa đổi đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Cũng giống như những đơn đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ khác, đơn đăng ký KDCN muốn sửa đổi cần thực hiện theo đúng quy trình mà pháp luật quy định. Cụ thể, để sửa đổi đăng ký KDCN, trước hết chủ đơn cần chuẩn bị hồ sơ sửa đổi, bổ sung bao gồm:

- 02 Tờ khai sửa đổi đơn đăng ký KDCN (Theo mẫu số 01-SĐ Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN).

- Tài liệu chứng minh việc thay đổi thông tin trên thực tế (thông thường là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũ và mới khi thay đổi tên, địa chỉ chủ đơn). Trường hợp thay đổi mẫu KDCN cần kèm theo bản chi tiết nội dung sửa đổi so với các tài liệu ban đầu đã nộp, cụ thể: 04 bộ bản vẽ hoặc 04 bộ ảnh chụp, bản mô tả.

- Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua tổ chức đại diện SHTT). Khi chuẩn bị xong hồ sơ sửa đổi đăng ký KDCN, chủ đơn có thể nộp trực tiếp lên Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc các văn phòng của Cục ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Việc chuẩn bị hồ sơ sửa đổi cần phải đầy đủ và chính xác, tránh tình trạng sai sót dẫn đến việc kéo dài thời gian, ảnh hưởng quá trình sửa đổi đơn đăng ký KDCN.

Hồ sơ hợp lệ là yếu tố quan trọng để sửa đổi đăng ký KDCN

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét hồ sơ sửa đổi đăng ký KDCN trong thời hạn khoảng 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, trường hợp không giải quyết Cục SHTT sẽ trả lời bằng văn bản và kèm theo lý do.

3. Những kết quả đạt được khi sửa đổi đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Sửa đổi đăng ký KDCN là thủ tục phát sinh trong trường hợp đơn đăng ký KDCN sai sót hoặc cần bổ sung. Do đó, khi đơn đăng ký KDCN được sửa đổi hợp lệ, chủ đơn sẽ đạt được những kết quả như:

- Thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp kinh doanh trên thực tế của chủ đơn khớp với thông tin trên đơn đăng ký kiểu dáng. Điều này giúp cho Cục sở hữu trí tuệ thuận tiện và chính xác hơn trong quá trình thẩm định đơn đăng ký KDCN. Chủ sở hữu sẽ không cần tiến hành thủ tục sửa đổi bằng độc quyền KDCN khi được cấp văn bằng về sau.

- Thông tin in trên Thông báo hay Bằng độc quyền (nếu đáp ứng điều kiện) cũng chính xác và khớp với thông tin thực tế.

- Chủ đơn sẽ dễ dàng thực hiện các thủ tục khác liên quan đến đơn đăng ký KDCN như chuyển giao đơn đăng ký kiểu dáng cho người khác, xử lý hành vi xâm phạm quyền (nếu có),...

Cần sửa đổi đơn đăng ký KDCN kịp thời để tránh kéo dài thủ tục đăng ký

4. Đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có được sửa đổi, bổ sung thêm tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp hay không?

Ngoài những trường hợp sửa đổi đơn đăng ký KDCN do cần sửa đổi thông tin chủ đơn và do yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ, chủ đơn sau khi nộp đơn đăng ký KDCN còn có thể sửa đổi, bổ sung thêm Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp như Trường Luật để đơn đăng ký được theo dõi sát sao hơn. Đồng thời, tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra phương án giải quyết cho chủ đơn khi gặp những vấn đề vướng mắc.

Bổ sung đại diện sở hữu công nghiệp trên thực tế là phương án giúp chủ đơn không cần giám sát nhiều đến tiến trình sửa đổi và thẩm định đơn đăng ký KDCN, tập trung vào hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp. Hơn nữa, tổ chức đại diện với chuyên môn và kinh nghiệm của mình sẽ đề xuất đến Khách hàng những phương án giải quyết một cách nhanh chóng và chuẩn xác, phù hợp với yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ khi có vấn đề phát sinh.

Có thể nói, sửa đổi đăng ký KDCN vừa là quyền vừa là nghĩa vụ của chủ đơn khi cần thống nhất thông tin trên đơn đăng ký với thông tin kinh doanh trên thực tế, đồng thời hợp lệ hóa hồ sơ đăng ký KDCN. Để quá trình sửa đổi được diễn ra một cách thuận lợi, chủ đơn cần chú ý thủ tục cũng như nội dung yêu cầu sửa đổi. Đặc biệt là lưu ý việc sửa đổi không được vượt quá phạm vi mà pháp luật quy định.

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp đăng ký cần đáp ứng các điều kiện nhất định mà pháp luật quy định để được bảo hộ tại Việt Nam. Theo đó, tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp là một trong ba tiêu chuẩn chung cần được đánh giá khi thẩm định nội dung đơn đăng ký. Cùng tìm hiểu rõ hơn về nội hàm cũng như cách đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp qua bài viết dưới đây.

Read more ...

Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Thông thường, người sáng tạo ra kiểu dáng công nghiệp đồng thời là chủ sở hữu KDCN, tuy vậy cũng có nhiều trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu của KDCN. Việc này phát sinh các quan hệ pháp luật giữa các chủ thể tác giả - chủ sở hữu - KDCN. Theo đó, chúng ta có thể tiếp cận quyền đối với KDCN thông qua hai khía cạnh là quyền của tác giả KDCN và quyền sở hữu công nghiệp đối với KDCN đó.

Read more ...

Phương án của kiểu dáng công nghiệp

Các kiểu dáng công nghiệp khi không có sự khác biệt quá lớn và đều được phát triển từ một ý tưởng sáng tạo chung duy nhất được gọi là các phương án của một kiểu dáng công nghiệp. Chủ đơn có thể nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án khi thể hiện được tính thống nhất của các phương án này trong nội dung đơn đăng ký.

Read more ...

Kiểu dáng công nghiệp là gì

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của một sản phẩm thể hiện qua các yếu tố có thể thấy được như hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của chúng. Đây là yếu tố quyết định rất lớn đến vấn đề định giá sản phẩm cũng như mang lại giá trị kinh tế cao cho chủ sở hữu. Đồng thời, kiểu dáng công nghiệp cũng là đối tượng được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo hộ.

Read more ...

Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp là cách gọi tắt của gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Theo đó, mỗi bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật. Khi hiệu lực của văn bằng này hết, chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực để có thể tiếp tục là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đó!

Read more ...

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)