- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Tính nguyên gốc của Thiết kế bố trí (TKBT) không giống với tính nguyên gốc được quy định của Quyền tác giả.

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí được xem xét ở “toàn bộ” sự kết hợp các phần tử, các mối liên kết thông thường nếu đáp ứng điều kiện là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả và chưa được người sáng tạo TKBT và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra TKBT.

Việc xét đến toàn bộ sự kết hợp ở đây là sự khác biệt đối với tính nguyên gốc của Quyền tác giả. Bởi vì, bản chất của thiết kế bố trí là “sự sắp xếp” các linh kiện, phần tử của mạch điện, tức là nó được tạo ra từ sự sáng tạo của tác giả bằng cách sắp đặt những thứ có sẵn trước đó. Khác với tính nguyên gốc của tác phẩm được sáng tạo tự nhiên của tác giả.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)