- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Thời gian bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chính là thời gian Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực - 5 năm (kể từ ngày nộp đơn), được gia hạn 2 lần, mỗi lần 5 năm. Thời gian nộp đơn gia hạn là trước hoặc sau trong vòng 6 tháng tính từ ngày Bằng độc quyền hết hiệu lực.

Ví dụ: Ngày 15/09/2010 anh A nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho hộp đựng mỹ phẩm. Ngày 10/8/2011, anh được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Như vậy, kiểu dáng của hộp đựng mỹ phẩm này có thể được bảo hộ đến hết ngày 15/09/2025 nếu anh A gia hạn hiệu lực bằng độc quyền:

- Lần 1: Gia hạn trong khoảng thời gian từ 15/03/2015 đến 15/03/2016;

- Lần 2: Gia hạn trong khoảng thời gian từ 15/03/2020 đến 15/03/2021.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)