- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Tác giả có các quyền sau:

- Được ghi tên trong Bằng độc quyền sáng chế;

- Được nêu tên trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế đó;

- Được nhận thù lao:

- Mức thù lao theo thoả thuận;

- Không có thoả thuận thì mức thù lao là 10% trên số lợi thu được từ việc khai thác, sử dụng sáng chế, và 15% trong mỗi lần nhận tiền do chuyển quyền sở hữu sáng chế.

Ví dụ: Anh Minh là nhân viên Công ty X, được giao việc sáng tạo ra vaccine phòng bệnh Y. Sau khi thành công, Công ty X đã đăng ký sáng chế và được cấp Bằng độc quyền sáng chế. Lúc này, anh Minh được nhận thù lao:

- TH1: Anh Minh và Công ty X có thỏa thuận thù lao là 500 triệu đồng thì Công ty X phải trả cho anh Minh 500 triệu đồng.

- TH2: Không có thỏa thuận, Công ty X cho sản xuất sản phẩm, sau khi quyết toán thu được lợi nhuận 2 tỷ đồng thì cần trả thù lao cho anh Minh 10% là 200 triệu đồng. Sau đó, Công ty X có chuyển giao quy trình sản xuất cho công ty B thu được 500 triệu đồng, lúc này anh Minh sẽ nhận thêm 15% là 75 triệu đồng, tổng là 275 triệu đồng.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)