- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Một là, chỉ được sửa đổi đơn đăng ký sáng chế trước khi Cục ra kết quả cuối cùng (từ chối hay đồng ý bảo hộ).

Hai là, hồ sơ sửa đơn đăng ký sáng chế cần chuẩn bị:

- 02 tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sáng chế;

- Tài liệu chứng minh việc sửa đổi, ví dụ:

+ Sửa tên, địa chỉ chủ sở hữu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (cũ và mới);

+ Sửa nội dung đơn đăng ký: Bản mô tả, bản tóm tắt mới kèm giải trình cụ thể nội dung sửa đổi so với tài liệu ban đầu đã nộp.

- 01 Giấy uỷ quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ);

- 01 Chứng từ nộp phí, lệ phí;

Ba là, nội dung sửa đổi đơn đăng ký sáng chế không làm mở rộng lĩnh vực, nội dung sáng chế yêu cầu bảo hộ (so với nội dung bản mô tả đã nộp trước đó).

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)