- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

1. Khái niệm:

- Sáng chế là sản phẩm hoặc quy trình do con người tạo ra dựa trên ứng dụng các quy luật tự nhiên, nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể.

- Giải pháp hữu ích là một phần của sáng chế, thường là sản phẩm của quá trình cải tiến hoặc bổ sung dựa trên một sáng chế đã có trước đó.

2. Điều kiện bảo hộ:

- Sáng chế: (1) có tính mới; (2) có trình độ sáng tạo; (3) có khả năng áp dụng công nghiệp.

- Giải pháp hữu ích: (1) có tính mới; (2) có khả năng áp dụng công nghiệp.

3. Hình thức và thời gian bảo hộ:

- Sáng chế: Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực 20 năm kể từ ngày nộp đơn;

- Giải pháp hữu ích: Bằng độc quyền giải pháp hữu ích có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

Ví dụ:

- Sáng chế: Thiết bị lắp tấm công cụ dùng cho máy in và máy in của Masayuki IZUMI (Nhật Bản) đăng ký năm 2014.

- Giải pháp hữu ích: Dược phẩm dùng để điều trị chứng tăng cholesterol trong máu chứa hai thành phần chính là polyphenol được chiết xuất từ lá chè dây và cao khô giảo cổ lam của tác giả Phạm Thanh Kỳ đăng ký năm 2008.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)