- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Sáng chế là một sản phẩm hay quy trình dựa trên các quy luật tự nhiên được con người sáng tạo ra nhằm ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu của cuộc sống.

Ví dụ sáng chế là sản phẩm:

- Máy thuỷ lực và thiết bị biến đổi năng lượng của tác giả BERTEA Jean-Francois và VUILLEROD Gérard (Pháp) đăng ký bảo hộ sáng chế năm 2011.

- Máy sấy nông sản, thực phẩm của tác giả Nguyễn Thanh Vân và Phạm Văn Tám đăng ký bảo hộ sáng chế năm 2012.

Ví dụ sáng chế là quy trình:

- Phương pháp dẫn đường người dùng ở hệ thống thang máy, hệ thống thang máy và phương tiện lưu trữ đọc được bằng máy tính đăng ký bảo hộ sáng chế năm 2013;

- Phương pháp tổng hợp vật liệu mao quản trung bình có thành cấu trúc Zeolit Y trực tiếp từ tro trấu và Metakaolin của nhóm tác giả Tạ Ngọc Đôn, Lê Văn Dương, Tạ Ngọc Hùng, Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Tạ Ngọc Thiện Huy, Trịnh Xuân Bái (Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội) đăng ký bảo hộ sáng chế năm 2018.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)