- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) vì 2 lý do sau:

- Một là, KDCN là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp giữa chúng. KDCN phải là yếu tố có khả năng nhìn thấy được, giúp người tiêu dùng có thể đánh giá, phân biệt và lựa chọn sản phẩm của chủ sở hữu và đối thủ cạnh tranh.

- Hai là, hầu hết các sản phẩm không nhìn thấy trong quá trình sử dụng thường có hình dáng bên ngoài là yêu cầu đặc tính kỹ thuật bắt buộc có nên việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là không cần thiết.

Ví dụ: Động cơ trong của xe máy, các khớp động cơ (khi có đệm cao su bọc ngoài), pittong trong dụng cụ bơm xe đạp.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)