- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp (KDCN) được bảo hộ có các quyền:

- Quyền sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng KDCN;

- Quyền ngăn cấm người khác sử dụng KDCN;

- Quyền lưu thông (bao gồm cả việc bán, trưng bày để bán và vận chuyển hàng hóa), quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông các sản phẩm mang KDCN.

Ví dụ: Anh Minh đăng ký và đã được bảo hộ KDCN của hộp dùng đựng trà hoa đậu biếc, anh có quyền:

- Quyền sở hữu kiểu dáng của hộp đó;

- Quyền sử dụng hay không sử dụng (định đoạt) kiểu dáng hộp đó cho lô trà mình sản xuất;

- Quyền trưng bày, quảng cáo, bán hàng sản phẩm trà hoa đậu biếc đựng trong hộp đó;

- Quyền tự mình hoặc yêu cầu Tòa án ngăn chặn công ty X đang sử dụng hộp tương tự (chỉ khác màu sắc) cho sản phẩm trà hoa đậu biếc của họ.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)