- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

- Nhãn hiệu là yếu tố để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân với nhau, có thành phần cấu tạo gồm: chữ, chữ số, hình ảnh, hình vẽ, màu sắc hoặc sự kết hợp giữa chúng với nhau. Nhãn hiệu có thể là slogan, biểu tượng, logo thương hiệu,... gắn liền với một số hàng hoá, dịch vụ nhất định.

- Thương hiệu là tất cả các yếu tố thể hiện hình ảnh doanh nghiệp trong cảm nhận của người tiêu dùng. Ngoài các đối tượng sở hữu trí tuệ như nhãn hiệu, tên thương mại, quyền tác giả,... thương hiệu còn bao gồm uy tín, phương thức phục vụ, chất lượng sản phẩm, chế độ chăm sóc khách hàng, ...

Vậy nhãn hiệu và thương hiệu không phải là một, vì thương hiệu có phạm vi rộng hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thương hiệu và nhãn hiệu có thể hiểu là một, nhằm chỉ đối tượng nhãn hiệu.

Ví dụ: Thương hiệu Honda có nhiều nhãn hiệu như PCX, Airblack, SH,... Tuy nhiên, bản thân “Honda” cũng có thể là một nhãn hiệu.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)