- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu thuộc sở hữu của một tập thể (bao gồm các cá nhân hoặc tổ chức) và mỗi thành viên trong đó đều quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể này theo một quy chế đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện tại Việt Nam đã bảo hộ cho rất nhiều nhãn hiệu tập thể, đặc biệt là đặc sản ở các địa phương như:

- Nhãn hiệu “Nhãn hiệu tập thể Quả Bảo Thắng, hình” thuộc sở hữu của Hội Nông dân huyện Bảo Thắng (số văn bằng 4-0290202) đăng ký cho nhóm 09, 31, 35.

- Nhãn hiệu “Tây Ninh Chili Salt Collective Mark Nhãn Hiệu Tập Thể Muối ớt Chay, hình” thuộc sở hữu của Hợp tác xã sản xuất muối ớt Gò Dầu (số văn bằng 4-0217044) đăng ký cho nhóm 30, 35.

- Nhãn hiệu "Thịt hun khói Mường Lò - Tỉnh Yên Bái Nhãn Hiệu Tập Thể, hình" thuộc sở hữu của Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò tỉnh Yên Bái (số văn bằng 4-0325682) đăng ký cho nhóm 29.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)