- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam bao gồm 5 loại:

- Nhãn hiệu thông thường: là nhãn hiệu do một cá nhân/ tổ chức sở hữu. Ví dụ, nhãn hiệu “P/S” đăng ký cho nhóm 03: Kem đánh răng của UNILEVER N.V, ...

- Nhãn hiệu tập thể: là nhãn hiệu do một tập thể bao gồm nhiều cá nhân hoặc tổ chức sở hữu. Ví dụ, nhãn hiệu “Thịt hun khói Mường Lò - Tỉnh Yên Bái Nhãn Hiệu Tập Thể, hình” của Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò tỉnh Yên Bái.

- Nhãn hiệu chứng nhận: là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của mình để chứng nhận các đặc tính như xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn,... Ví dụ, nhãn hiệu chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao".

- Nhãn hiệu liên kết: là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau. Ví dụ: Công ty A đăng ký 2 nhãn hiệu liên kết là Obi và ObiO cho Nhóm 3: Mỹ phẩm.

- Nhãn hiệu nổi tiếng: là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ví dụ: Pepsi, Nike, Apple.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)