- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Thời gian bảo hộ nhãn hiệu là thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cụ thể là 10 năm kể từ ngày nộp đơn, sau đó có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Ví dụ: Nhãn hiệu A được Công ty ABC đăng ký bảo hộ, có ngày nộp đơn là 01/07/2012. Đến ngày 23/06/2013, Công ty ABC được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, đồng nghĩa với nhãn hiệu A được bảo hộ từ ngày 23/06/2013 đến 01/07/2022).

Đến ngày 02/07/2022 sẽ hết hiệu lực 10 năm, thì:

- Để tiếp tục được bảo hộ: Công ty cần nộp đơn gia hạn trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 đến 01/07/2022 hoặc sau đó nhưng chậm nhất là 01/01/2023 với điều kiện nộp thêm một khoản phí.

- Không có nhu cầu tiếp tục được bảo hộ: Không nộp đơn gia hạn, nhãn hiệu A sẽ không được bảo hộ kể từ ngày 02/07/2022.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)