- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Nhãn hiệu có thể đăng ký cho các nhóm hàng hóa/ dịch vụ được liệt kê trong bảng phân loại Ni xơ, bao gồm 45 nhóm, từ Nhóm 01 đến 34 là nhóm về hàng hóa, từ Nhóm 35 đến 45 là nhóm về dịch vụ. Bạn có thể tham khảo bảng phân loại tại link sau:

https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1025956/25.11.20_Class+headings+Nice+11-2021+(Final).pdf/0ffc3745-6909-4b0c-9bda-bdce8199a9d8

Ví dụ: Để đăng ký nhãn hiệu cho mỹ phẩm, bạn phải phân vào nhóm có chứa sản phẩm này, cụ thể: Nhóm 03: mỹ phẩm.

- Nhưng, nếu bạn sử dụng nhãn hiệu cho các hoạt động liên quan đến mỹ phẩm mà không phải chính sản phẩm này, bạn có thể đăng ký cho nhóm dịch vụ tương ứng là Nhóm 35: mua bán, quảng cáo, trưng bày, xuất nhập khẩu các mặt hàng mỹ phẩm.

- Hoặc giả như bạn kết hợp mở dịch vụ làm đẹp spa và có kèm bán mỹ phẩm, thì ngoài Nhóm 35 nên trên, bạn cũng cần đăng ký thêm cho Nhóm 44: dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)