- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Nhãn hiệu bao gồm logo và những hàng hóa, dịch vụ mang logo.

- Logo là những yếu tố có thể nhìn thấy được dưới dạng chữ viết, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của chúng. Một logo thông thường gồm có hai phần là phần hình và phần chữ, tuy nhiên cũnng có logo chỉ có mỗi phần hình hoặc mỗi phần chữ.

- Những hàng hoá, dịch vụ mang logo có thể chỉ là những cái tên trên bản kế hoạch hoặc đã thành phẩm hoặc đã được đưa ra thị trường.

Ví dụ: Hai nhãn hiệu dưới đây dù giống nhau về phần thể hiện của logo nhưng thuộc sở hữu của 02 đối tượng khác nhau, đăng ký cho 02 lĩnh vực khác nhau, và chúng đều được công nhận bảo hộ:

- Nhãn hiệu “THÁI TUẤN” được Công ty Cổ phần tập đoàn thời trang Thái Tuấn đăng ký cho hàng hoá là vải dệt và quần áo dệt và quần áo may sẵn.

- Nhãn hiệu “THÁI TUẤN” được Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Thị Quế Lan đăng ký cho hàng hoá là gạch ống đất nung, gạch thẻ đất nung.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)