- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Khi phát hiện người khác có hành vi giả mạo, xâm phạm nhãn hiệu của mình, cá nhân/ doanh nghiệp có thể thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Giám định nhãn hiệu - xác định có hay không có yếu tố xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu. Cụ thể, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ giám định nhãn hiệu của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ để giám định xem dấu hiệu mình nghi ngờ có phải là yếu tố xâm phạm không?

- Bước 2: Gửi khuyến cáo - cảnh báo về hành vi giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ đến người vi phạm và yêu cầu chấm dứt hành vi.

- Bước 3: Người vi phạm không thực hiện yêu cầu theo khuyến cáo, doanh nghiệp có thể yêu cầu Cơ quan nhà nước xử phạt hành chính, khởi kiện ra Toà án,... để yêu cầu đối phương chấm dứt hành vi vi phạm và đòi bồi thường thiệt hại (nếu có).

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)