- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là hành vi xâm phạm đến các quyền của chủ sở hữu như:

- Sử dụng KDCN được bảo hộ hoặc không khác biệt đáng kể với KDCN đó trong thời hạn bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

- Sử dụng KDCN mà không trả phí khi chủ sở hữu cho phép khai thác thương mại với điều kiện người đó phải thanh toán cho họ một khoản phí nhất định. Ví dụ: Anh A đã đăng ký bảo hộ KDCN cho hình dáng bên ngoài của lọ đựng nước hoa X và đang trong thời gian được bảo hộ. Khi đó, doanh nghiệp B được coi là xâm phạm KDCN nếu:

+ Doanh nghiệp B tiến hành sử dụng kiểu dáng của lọ đựng nước hoa X này để sản xuất các sản phẩm của doanh nghiệp B.

+ Dù doanh nghiệp B đã được A cho phép sử dụng nhưng B vẫn không trả phí như theo thỏa thuận trước đó.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)