- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Tên thương mại được xác định là được sử dụng hợp pháp khi đáp ứng 02 điều kiện:

- Được đăng ký thành lập một cách hợp pháp (trước khi sử dụng tên gọi đó trên thực tế);

- Sử dụng tên gọi đó để xưng danh trong các hoạt động thương mại thức tế.

Theo đó, thời gian tên thương mại được sử dụng từ thời điểm bắt đầu sử dụng tên thương mại đó trong hoạt động kinh doanh (trên thực tế).

Ví dụ: “Công ty TNHH sắt thép Hoàng Minh” có ngày thành lập doanh nghiệp là 26/07/2007. Đồng thời, trên thị trường khu vực miền Nam, công ty này cũng xưng danh “sắt thép Hoàng Minh” trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Khi đó, thời điểm tên thương mại được sử dụng hợp pháp được xét là thời điểm công ty đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và đầu tư tức là ngày 26/07/2007.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)