- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Một là, kiểu dáng công nghiệp (KDCN) cần thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ với Cục Sở hữu trí tuệ.

Hai là, KDCN không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

- Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

- Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Ba là, KDCN cần đáp ứng các điều kiện chung:

- Có tính mới: khác biệt đáng kể với những KDCN đã được bộc lộ, công khai trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có).

- Có tính sáng tạo: không được tạo ra một cách dễ dàng với người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực tương ứng.

- Có khả năng áp dụng công nghiệp: có thể chế tạo hàng loạt sản phẩm tương tự bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)