- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm:

- 02 Tờ khai đăng ký sáng chế;

- 02 Bản mô tả sáng chế kèm hình vẽ/ bản vẽ minh hoạ cho sáng chế;

- 02 Bản tóm tắt sáng chế;

- 01 Chứng từ nộp phí, lệ phí;

- 01 Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn đăng ký thông qua Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ);

- Tài liệu xác nhận quyền đăng ký được thủ hưởng từ người khác hoặc Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

- Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: Anh A tự mình đăng ký sáng chế cho sản phẩm bọc bô xe để ngăn nước không ngập và làm tắt pô xe máy do mình sáng tạo ra, hồ sơ đăng ký bao gồm: 02 tờ khai, 02 bản mô tả (chứa hình vẽ/ bản vẽ sản phẩm), 02 bản tóm tắt, 01 chứng từ nộp phí.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)