- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

- 02 tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu);

- 05 mẫu nhãn hiệu;

- 01 bản Chứng từ nộp phí, lệ phí;

- 01 Giấy ủy quyền (trường hợp uỷ quyền cho Tổ chức sở hữu trí tuệ đại diện nộp đơn);

- Tài liệu khác như: tài liệu chứng minh quyền ưu tiên; xác nhận quyền đăng ký; xác nhận hưởng thụ quyền đăng ký từ người khác; xác nhận cho phép sử dụng dấu hiệu đặc biệt, …

- Đăng ký nhãn hiệu tập thể/ nhãn hiệu chứng nhận: Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ nhãn hiệu chứng nhận; bản thuyết minh về tính chất, chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu đăng ký; bản đồ địa lý; văn bản của UBND cấp tỉnh cho phép sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý để đăng ký nhãn hiệu.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)