- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Đơn đăng ký sáng chế cần lưu ý các nội dung sau:

- Mỗi đơn chỉ yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ;

- Yêu cầu bảo hộ sáng chế hay giải pháp hữu ích cần phù hợp với đối tượng sản phẩm/ quy trình được đăng ký;

- Phân loại sáng chế cần điền đúng theo bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo thoả ước Strasbourg);

- Hồ sơ đăng ký viết bằng tiếng Việt, hoặc có bản dịch bằng tiếng Việt;

- Trình bày: khổ dọc A4 (trừ hình vẽ), phông chữ Time New Roman, tối thiểu cỡ chữ 13, căn lề bốn phía mỗi lề 2cm, đánh dấu trang cho mỗi tài liệu;

- Trình bày nội dung rõ ràng, cụ thể, ký hiệu, đơn vị đo lường, quy tắc chính tả,... theo tiêu chuẩn Việt Nam;

- Không tẩy xóa, sửa chữa, nếu có sửa lỗi chính tả thì người nộp đơn phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) tại chỗ bị sửa.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)