- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Điều kiện để một đối tượng được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý (CDĐL), bao gồm:

- Một là, điều kiện về nguồn gốc địa lý . Theo đó, sản phẩm mang CDĐL phải có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc quốc gia tương ứng với CDĐL đó.

- Hai là, điều kiện về danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính . Nghĩa là sản phẩm đó nếu ở trong điều kiện địa lý khác sẽ không có được danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính như vậy.

Ví dụ: Sản phẩm nước mắm mang chỉ dẫn địa lý “Phú Quốc” đáp ứng đủ hai điều kiện được bảo hộ CDĐL như sau:

- Nước mắm này có nguồn gốc từ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

- Nước mắm này có danh tiếng, chất lượng, đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý (nguyên liệu đầu vào, phương pháp sản xuất, …) của khu vực này mang lại.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)