- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Bí mật kinh doanh được bảo hộ cần đáp ứng các điều kiện:

- Thứ nhất, thông tin bí mật không rơi vào bí mật bị hạn chế không được bảo hộ BMKD (như bí mật nhân thân, an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước, thông tin không liên quan đến hoạt động kinh doanh);

- Thứ hai, đáp ứng các điều kiện chung:

+ Tính sáng tạo: Thông tin được bảo hộ BMKD không phải là hiểu biết thông thường và dễ dàng có được.

+ Tính có giá trị thương mại: BMKD mang lại cho người nắm giữ lợi thế kinh doanh so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng BMKD đó.

+ Được áp dụng biện pháp cần thiết để BMKD được bảo mật gồm: (i) Biện pháp hạn chế việc tiếp cận hoặc biết đến BMKD; (ii) biện pháp ngăn chặn việc bộc lộ thông tin BMKD khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)