- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Đăng ký sáng chế là hoạt động bắt buộc để cá nhân/ doanh nghiệp được Nhà nước công nhận quyền sở hữu và bảo hộ độc quyền sáng chế. Theo đó, chủ sở hữu có các lợi ích như:

- Quyền sử dụng và cho phép người khác sử dụng sáng chế;

- Tự mình hoặc nhờ cơ quan nhà nước ngăn chặn hành vi xâm phạm sáng chế như đạo nhái, sử dụng khi chưa xin phép hay trả thù lao, ...

- "Độc quyền" khai thác giá trị kinh tế mà sáng chế đó mang lại. Ví dụ như sáng chế là quy trình ướp hương cho trà khô giúp giảm ½ thời gian sản xuất so với phương pháp truyền thống nhưng mang lại hiệu quả tương tự sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và từ đó tăng doanh thu, ...

- Thu lợi nhuận thông qua hoạt động li-xăng (chuyển giao quyền sử dụng cho người khác), ví dụ như chuyển giao quy trình sản xuất chế phẩm sinh học.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)