- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Thời gian đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) là 10-12 tháng, gồm:

- Tiếp nhận hồ sơ: Ngay sau khi kiểm tra hồ sơ và lệ phí đã nộp đầy đủ;

- Thẩm định hình thức: trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Công bố thông tin: trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày hồ sơ được chấp nhận hợp lệ;

- Thẩm định nội dung: trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày công bố thông tin.

- Cấp bằng độc quyền: trong thời gian 1 tháng kể từ ngày nộp đủ phí cấp bằng.

Ví dụ: Công ty A nộp đơn đăng ký KDCN đến Cục Sở hữu trí tuệ ngày 20/01/2020, thì:

- Ngày 20/01/2020 là ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Tháng 02 đến 03/2020 là thời gian thẩm định hình thức;

- Tháng 04 đến 05/2020 là thời gian công bố thông tin;

- Tháng 10 đến 11/2020 là thời gian thẩm định nội dung;

- Nếu kết quả thẩm định nội dung cho rằng KDCN đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và nếu anh A nộp lệ phí cấp bằng ngay sau đó thì đến tháng 12/2020 anh A sẽ được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)