- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Đăng ký bảo hộ thương hiệu (hay đăng ký nhãn hiệu) không bắt buộc, nhưng cần thiết để Nhà nước công nhận quyền sở hữu và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Ví dụ: Công ty X thiết kế và sản xuất sản phẩm giấy viết thư với logo cho sản phẩm là “Sakura”. Sau khoảng 02 tháng ra mắt thị trường và được đón nhận, công ty phát hiện ra có anh B đang đạo nhái và bán ra thị trường sản phẩm giấy viết thư tương tự gắn logo “Sakura”. Nếu:

- Công ty X chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Không có cơ sở để cho rằng nhãn hiệu “Sakura” là của mình, do đó không thể yêu cầu anh B chấm dứt hành vi này.

- Công ty X đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: Có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng minh quyền sở hữu, do đó có thể tự mình hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can thiệp để chấm dứt hành vi xâm phạm này của anh B.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)