- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Công trình xây dựng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (KDCN) do không thể sản xuất hàng loạt nên không đáp ứng điều kiệm là có khả năng áp dụng công nghiệp - một trong ba điều kiện để một KDCN được bảo hộ. Mặt khác, hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng thường xuất phát từ yêu cầu kỹ thuật nên không đáp ứng tính sáng tạo để được bảo hộ.

Tuy nhiên, một số công trình xây dựng có khả năng áp dụng công nghiệp như nhà nổi, nhà container,... thì vẫn có thể được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Ví dụ, toà nhà Bitexco hay Landmark 81 tại thành phố Hồ Chí Minh tuy là công trình xây dựng có kiểu dáng đặc biệt, ấn tượng nhưng sẽ không là đối tượng được bảo hộ KDCN do không có khả năng sản xuất hàng loạt.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)