- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền đăng ký và là chủ sở hữu của chỉ dẫn địa lý (CDĐL) của Việt Nam theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Nhà nước có thể cho phép các cá nhân, tổ chức sau đây được thực hiện việc đăng ký, bao gồm:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang CDĐL;

- Tổ chức tập thể đại diện cho các tổ chức, cá nhân đó;

- Cơ quan quản lý hành chính địa phương nơi có CDĐL.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức nước ngoài là chủ thể quyền đối với CDĐL theo quy định pháp luật của nước xuất xứ sẽ có quyền đăng ký CDĐL đó tại Việt Nam.

Ví dụ:

- Hiệp hội thanh long Bình Thuận thực hiện việc đăng ký CDĐL “Bình Thuận” cho sản phẩm thanh long.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long thực hiện việc đăng ký CDĐL “Hạ Long” cho sản phẩm chả mực.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)