- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu sau:

- 02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

- 04 Bộ hình chụp hoặc 04 bộ hình vẽ;

- 01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;

- 01 Chứng từ nộp phí;

- 01 Giấy ủy quyền (trong trường hợp nộp đơn thông qua Tổ chức sở hữu trí tuệ).

- Tài liệu khác trong một số trường hợp như: Tài liệu xác nhận quyền đăng ký; quyền ưu tiên, thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác; xác nhận cho phép sử dụng dấu hiệu đặc biệt, ...

Ngoài ra, cần kiểm tra và rà soát lại các thông tin quan trọng như: Tên và địa chỉ chủ đơn, tác giả, phân loại kiểu dáng công nghiệp, số lượng hồ sơ, sự phù hợp giữa nội dung bản mô tả với bộ hình.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)