- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp cần có các nội dung:

1. Tên kiểu dáng công nghiệp, ví dụ: bao gói, nhãn sản phẩm, lọ, nắp chai, ...

2. Lĩnh vực sử dụng của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, ví dụ: Nhãn sản phẩm gắn trên chai đựng sữa.

3. Các kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất đã biết, trường hợp không biết, điền "không biết".

4. Liệt kê hình của kiểu dáng công nghiệp, ví dụ:

- H.1: hình phối cảnh;

- H.2: hình chiếu từ phía trước;

- H.3: hình chiếu từ phía sau;

- H.4: hình chiếu từ bên phải;

- H.5: hình chiếu từ bên trái;

- H.6: hình chiếu từ bên trên xuống;

- H.7: hình chiếu từ dưới lên.

5. Mô tả kiểu dáng công nghiệp: trình bày ngắn gọn, súc tích và đầy đủ các chi tiết của kiểu dáng công nghiệp và phải phù hợp với bộ hình.

6. Yêu cầu bảo hộ, ví dụ: Bảo hộ tổng thể cho kiểu dáng công nghiệp như nội dung đã mô tả và thể hiện trên các hình.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)