- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Có 02 cách để cá nhân/ tổ chức có thể tra cứu nhãn hiệu bảo hộ tại Việt Nam là:

- Cách 1: Tự tra cứu thông qua Cổng thông tin Thư viện số về Sở hữu công nghiệp (IPLIB) là http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php, hoặc Công báo Sở hữu trí tuệ được Cục Sở hữu trí tuệ phát hành hàng tháng.

- Cách 2: Trả phí để sử dụng dịch vụ “Tra cứu nhãn hiệu” của các Tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ.

Ví dụ: Công ty A muốn đưa ra thị trường dòng sản phẩm Bánh trung thu có nhãn hiệu “Kim Hoàng”. Công ty muốn kiểm tra xem nhãn hiệu này đã được đăng ký hay chưa, có thể tra cứu bằng 02 cách:

- Cách 1: Tự tra cứu

+ Bước 1: Vào link http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php

+ Bước 2: Tại ô Nhãn hiệu tìm kiếm, điền Kim Hoàng (kết quả là các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự như Nữ Hoàng, Huy Hoàng, Hoàn Kim,...), hoặc điền “Kim Hoàng” (chứa dấu ngoặc kép để tra cứu kết quả chính xác).

+ Bước 3: Tại ô Tên sản phẩm dịch vụ, điền Bánh trung thu.

+ Bước 4: Bấm “Tìm kiếm” và đọc kết quả tra cứu.

- Cách 2: Sử dụng dịch vụ Tra cứu nhãn hiệu của Tổ chức sở hữu trí tuệ, đặc biệt là Trường Luật với ưu điểm không tra cứu thủ công mà thông qua phần mềm SmartSearch cùng với kinh nghiệm 15 năm.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)