- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Bí mật kinh doanh là những thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh. Nó có thể là những thông tin liên quan đến công thức pha chế, mẫu hàng, thiết bị hoặc tập hợp các thông tin khác nhau được doanh nghiệp sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định như: Thông tin kỹ thuật trong quá trình sản xuất, chiến lược kinh doanh, phần mềm dùng cho hoạt động kinh doanh, quy trình quản lý, phương pháp lưu trữ tài liệu,...

Ví dụ: Chiến lược “tam giác” trong việc xây dựng chuỗi cửa hàng cà phê Trung Nguyên được bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ: “Khi bắt đầu, tôi cho mở 2 quán gần nhau, sau đó tìm thêm quán thứ ba để tạo thành 1 tam giác. Từ tam giác thứ nhất đó, chỉ cần thêm 1 điểm kế tiếp sẽ tạo thành tam giác thứ hai, thêm 1 điểm nữa thành tam giác thứ 3. Cứ thế, Trung Nguyên gợi cảm giác được mọc lên chỉ trong 1 đêm. Suốt một năm như vậy, hơn 500 quán cà phê Trung Nguyên được thành hình, đi đâu cũng thấy”

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)