- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo Quyết định số 369/QĐ-SHTT ngày 31/05/2007 của Cục Sở hữu trí tuệ.
- Trường Luật là Tổ chức tư vấn và dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo Văn bản số 22/BQTG-BQ ngày 05/02/2007 của Cục Bản quyền tác giả.
- Trường Luật là Tổ chức dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng theo Thông báo số 57/TB-TT-VPBH ngày 15/01/2015 của Cục Trồng trọt.

 

Mọi cá nhân, tổ chức thuộc các trường hợp dưới đây đều có quyền đăng ký sáng chế:

- Tác giả tạo ra sáng chế;

- Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả. Ví dụ: Công ty A giao việc cho Anh X - nhân viên công ty, hoặc thuê chị Y - người có khả năng tạo ra sản phẩm theo yêu cầu.

- Các cá nhân, tổ chức khi cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư tạo ra sáng chế đều có quyền đăng ký sáng chế khi tất cả các tổ chức, cá nhân đều đồng ý.

- Chính phủ quy định về chủ thể có quyền đăng ký sáng chế được tạo ra từ kinh phí ngân sách nhà nước. Ví dụ: Nhà nước đầu tư kinh phí cho hoạt động điều chế vacxin phòng bệnh.

- Cá nhân, tổ chức nhận chuyển giao quyền đăng ký sáng chế (qua hợp đồng hoặc thừa kế) từ các cá nhân, tổ chức có quyền nêu trên.

Add: Số 51-53 Trần Não, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: 0902 000050 - 0904 000050  - 0906 000050 - 0908 000050  Email: info@truongluat.vn 
Working: 8h - 17h mỗi ngày (trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày nghỉ lễ)