Đăng ký sáng chế

Đăng ký sáng chế là việc yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp (Cục sở hữu trí tuệ) xem xét cấp Bằng độc quyền sáng chế (thời hạn hiệu lực 20 năm) hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (thời hạn hiệu lực 10 năm) cho sáng chế do bạn tự sáng tạo hoặc mua lại từ người khác, trong đó người yêu cầu là bạn, cơ quan tiếp nhận yêu cầu là Cục sở hữu trí tuệ, và đối tượng được yêu cầu là Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (sau đây gọi chung là bằng độc quyền sáng chế).

Có thể bạn sẽ hỏi mình vậy bằng độc quyền sáng chế dùng để làm gì, câu trả lời của mình nó chính là tài liệu chứng minh bạn là chủ sở hữu của sáng chế, từ đó bạn có thể thực hiện các quyền tự do khai thác sáng chế, cho phép người khác sử dụng sáng chế, ngăn chặn người khác tự ý sử dụng sáng chế, bán lại sáng chế cho người khác và một số quyền khác trong phạm vi bảo hộ sáng chế.

Đăng ký sáng chế có bắt buộc không, câu trả lời là không vì đó chính là quyền, không phải là nghĩa vụ nên bạn có thể lựa chọn đăng ký hoặc không đăng ký, và chỉ bắt buộc khi và chỉ khi bạn muốn có tất cả các quyền trên, do vậy đa số các nhà sáng chế đều muốn đăng ký sáng chế để có thể hưởng các quyền của chủ sở hữu nhằm bù đắp tiền của, thời gian và trí tuệ đã bỏ ra cho sáng chế; lưu ý việc thiết kế một sản phẩm được thực hiện ở việt nam theo một sáng chế đã tồn tại ở một quốc gia khác không phải là hoạt động sáng tạo, và vì vậy thiết kế đó không là sáng chế.

Quy trình đăng ký sáng chế thông thường gồm các công đoạn: lựa chọn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế hay bằng độc quyền giải pháp hữu ích > chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế> nộp đơn đăng ký sáng chế > thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế > công bố đơn đăng ký sáng chế > thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế > dự định cấp bằng độc quyền sáng chế > nộp phí, lệ phí cấp bằng độc quyền sáng chế; và mình khuyên bạn một điều quan trọng trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế, đó chính là cần tự đánh giá về việc sáng chế của bạn có phải là duy nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại không dựa vào hiểu biết của bạn và các cơ sở dữ liệu sáng chế ở việt nam và thế giới.