Đăng ký bản quyền logo là quá trình yêu cầu Cục Bản quyền tác giả xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho logo. Sau khi được tác giả tạo hình dưới hình thức nhất định, một logo độc đáo, thu hút sự quan tâm của mọi người nên được thực hiện thủ tục ghi nhận các quyền sở hữu trí tuệ với cơ quan nhà nước để làm cơ sở chống lại các hành vi sao chép, ăn cắp bản quyền!

1. Logo có được đăng ký bản quyền hay không?

Logo hay còn được gọi là biểu trưng - là một yếu tố đồ họa kết hợp với cách thức thể hiện nó tạo thành: một nhãn hiệu hay thương hiệu, hình ảnh đại diện cho một công ty hay các tổ chức phi thương mại, hình ảnh biểu thị một sự kiện, một cuộc thi, một phong trào hay một cá nhân nào đó. Trên thực tế, logo thường không đứng một mình mà hầu như được gắn trên các đồ vật khác nhằm phân biệt nguồn gốc cũng như khẳng định danh tính của cá nhân/tổ chức sáng tạo/ phân phối sản phẩm đó.

Với cách định nghĩa này, logo đáp ứng được điều kiện về các đối tượng được bảo hộ bản quyền tác giả. Cụ thể, logo được coi là một tác phẩm mĩ thuật ứng dụng được thể hiện bởi các đường nét, màu sắc, hình khối bố cục, có tính năng hữu ích là có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy. Do đó, cá nhân/tổ chức hoàn toàn có thể đăng ký bản quyền tác giả cho logo mà mình tạo ra hoặc đang sở hữu.

Logo được đăng ký bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật

Thực chất, logo ngay sau khi được tạo ra dưới hình thức nhất định thì tác giả đương nhiên có các quyền tác giả đối với logo đó mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký. Điều này có nghĩa rằng quyền tác giả đối với logo được xác lập một cách tự động ngay khi logo được định hình và có thể nhận biết. Việc đăng ký bản quyền tác giả đối với logo chỉ là một thủ tục để cơ quan nhà nước ghi nhận các thông tin về tác giả, logo đó theo yêu cầu của tác giả.

2. Tại sao nên đăng ký bản quyền logo?

Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, một tác phẩm được tạo thành có thể được nhiều người biết đến và sử dụng rộng rãi mà chưa có sự trao quyền từ tác giả, logo cũng là một đối tượng không ngoại lệ. Mặc dù bản quyền tác giả đối với logo được xác lập tự động ngay khi logo đã được tạo hình và có khả năng nhận biết, tuy nhiên việc đăng ký bản quyền logo là thủ tục hết sức quan trọng.

- Thứ nhất, khi thực hiện đăng ký bản quyền logo, tác giả hoặc chủ sở hữu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, được pháp luật ghi nhận các thông tin về tác giả, chủ sở hữu và tác phẩm logo. Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả đối với logo là một văn bản có giá trị pháp lý khi tác giả/chủ sở hữu cần chứng minh quyền tác giả.

Đăng ký bản quyền logo mang lại nhiều lợi ích

- Thứ hai, mọi lợi ích tinh thần cũng như vật chất sau khi tác giả/chủ sở hữu có Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả được khai thác một cách thuận lợi và triệt để. Chủ sở hữu bản quyền logo có quyền sao chép hoặc sử dụng logo theo ý mình, không bị hạn chế bởi bất kỳ ai, trừ một số trường hợp luật định.

- Thứ ba, chủ sở hữu bản quyền logo được quyền cho phép người khác sử dụng logo và thu lợi nhuận từ việc này. Đồng thời, chủ sở hữu bản quyền logo cũng có thể chuyển nhượng hoặc để thừa kế logo cho người khác.

Tóm lại, mặc dù quyền tác giả đối với logo được xác lập một cách tự động nhưng tác giả hoặc chủ sở hữu vẫn nên đăng ký bản quyền logo cho logo của mình. Điều này mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt khi có tranh chấp về bản quyền logo xảy ra và cần chứng minh quyền tác giả.

3. Phân biệt giữa đăng ký bản quyền logo và đăng ký nhãn hiệu

Ở một góc độ nào đó, logo có thể được xem là đối tượng nhãn hiệu để đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Theo đó, tác giả hoặc chủ sở hữu logo có thể yêu cầu cơ quan nhà nước xác lập quyền sở hữu trí tuệ bằng cách đăng ký nhãn hiệu hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước ghi nhận quyền tác giả. Rất nhiều người nhầm lẫn hai thủ tục này là giống nhau, tuy nhiên đây là hai cách xác lập quyền sở hữu trí tuệ khác biệt đối với logo.

Đăng ký bản quyền logo và đăng ký nhãn hiệu là hai thủ tục khác nhau

- Về cơ quan cấp giấy chứng nhận:

+ Đối với đăng ký nhãn hiệu cho logo: là thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ xem xét và cấp giấy chứng nhận.

+ Đối với đăng ký bản quyền logo: là thủ tục yêu cầu ghi nhận quyền tác giả, quyền liên quan do cơ quan nhà nước là Cục Bản quyền tác giả xem xét và cấp giấy chứng nhận.

- Về mục đích bảo hộ: Mục đích bảo hộ nhãn hiệu cho logo là bảo hộ cho dấu hiệu gắn lên một sản phẩm hoặc kinh doanh dịch vụ nào đó để giúp chúng ta phân biệt được với sản phẩm/ dịch vụ của người khác. Trong khi đó, đăng ký bản quyền logo nghiêng về bảo vệ các sáng tạo tinh thần có tính chất văn hóa, mỹ thuật để ứng dụng vào những mục đích khác nhau.

- Ngoài những tiêu chí này, đăng ký nhãn hiệu logo và đăng ký bản quyền logo còn có những sự khác biệt nhất định về điều kiện bảo hộ, thủ tục thực hiện với cơ quan nhà nước, thời gian thẩm định, thời hạn bảo hộ,...

Đăng ký bản quyền logo là một trong những biện pháp hữu hiệu để cá nhân/tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng do mình tạo ra. Do đó, khi sáng tạo ra được một logo cho riêng mình, tác giả hoặc chủ sở hữu cần cân nhắc ngay đến việc đăng ký bản quyền logo để bảo vệ cũng như khai thác tối đa lợi ích từ tài sản sở hữu trí tuệ này.