Các tác phẩm được sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học v.v… đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi người. Để tạo ra các tác phẩm chất lượng, tác giả cần dành nhiều sự đầu tư về óc sáng tạo, tính thẩm mỹ, thời gian thậm chí là tiền bạc. Do đó, tác giả sáng tạo/ chủ sở hữu các tác phẩm đó được pháp luật bảo hộ và trao cho các quyền của tác giả đối với tác phẩm.

Quyền tác giả là một trong những nội dung quan trọng thuộc đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là khi kinh tế - xã hội phát triển, dẫn theo đó là yêu cầu về các tác phẩm văn hoá, nghệ thuật và khoa học phục vụ đời sống càng được yêu cầu nhiều hơn về chất lượng và sự đầu tư, sáng tạo. Vì vậy, bảo hộ quyền tác giả như là nội dung tất yếu để pháp luật công nhận và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân/ tổ chức tạo ra tác phẩm đó.

Tác giả - người sáng tạo ra tác phẩm, là đối tượng chủ thể mà hầu như ai cũng có thể nhận biết khi đánh giá sự ra đời của một tác phẩm trên thực tế. Tuy vậy, bên cạnh khái niệm tác giả tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả hay chủ sở hữu tác phẩm là ai và có đồng nhất với khái niệm tác giả tác phẩm cũng là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm và vấn đề chủ sở hữu tác phẩm là ai?

Trong thời đại công nghệ số phát triển toàn cầu, phần mềm máy tính luôn đóng một vai trò to lớn đối với hầu hết mọi mặt của đời sống xã hội. Xuất phát từ đặc tính của phần mềm máy tính là dễ sao chép và sử dụng, do đó, yêu cầu đặt ra việc bảo hộ đối với đối tượng này là hết sức cần thiết. Cùng tìm hiểu rõ hơn cơ chế bảo hộ đối với phần mềm máy tính theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành nhé.

Trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức như hiện nay, bảo hộ quyền tác giả một cách hiệu quả mang lại nhiều giá trị trong việc làm giàu cho kho tàng tri thức. Đồng thời, thúc đẩy sự sáng tạo của con người bằng cách tạo ra các tác phẩm với nhiều loại hình khác nhau, trong đó không thể không kể đến tác phẩm tạo hình. Đây được coi là một loại hình tác phẩm có giá trị nghệ thuật to lớn đối với con người!