Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (như bánh, kẹo, sữa..) phải được ghi nhãn hàng hóa (sau đây gọi là nhãn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định của pháp luật về thực phẩm. Nhãn thực phẩm là thành phần rất quan trọng của thực phẩm không chỉ đối với người tiêu dùng, người sản xuất mà ngay cả đối với các cơ quan kiểm tra, thanh tra có thẩm quyền vì nhãn thực phẩm chứa đựng những thông tin chủ yếu và cần thiết của thực phẩm.

Thực phẩm chức năng là loại thực phẩm đặc biệt dùng để hỗ trợ chức năng của cơ thể con người, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm bớt nguy cơ mắc bệnh, bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm dinh dưỡng y học; tính năng đặc biệt này phải được chứng minh bằng các thông tin, tài liệu khoa học có liên quan, kết quả thử nghiệm hiệu quả về công dụng của thực phẩm chức năng; để đảm bảo an toàn, thực phẩm chức năng phải được tiến hành công bố trước khi đưa ra thị trường.

Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không phải là thực phẩm nhưng có mối quan hệ rất mật thiết với thực phẩm, là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải được tiến hành công bố trước khi đưa ra tiêu thụ ngoài thị trường.