Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm (thường gọi là số đăng ký mỹ phẩm, số lưu hành mỹ phẩm hoặc visa mỹ phẩm) là dấu hiệu do Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành y tế, cụ thể là Bộ Y tế hoặc Sở y tế, cấp cho một hoặc nhiều mỹ phẩm được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu của Tổ chức, cá nhân đứng tên trên Hồ sơ công bố mỹ phẩm nhằm xác định mỹ phẩm đó đã được khai báo là sẽ được đưa ra lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Nhãn mỹ phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm; nhãn mỹ phẩm là thành phần không thể thiếu của mỹ phẩm khi lưu thông trên thị trường (trưng bày, vận chuyển và lưu giữ trong quá trình thương mại) vì trên đó thể hiện những thông tin cơ bản và cần thiết của mỹ phẩm.

Nhãn mỹ phẩm là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm hoặc trên các chất liệu khác được gắn trên mỹ phẩm, bao bì thương phẩm của mỹ phẩm để thể hiện các thông tin cần thiết, chủ yếu về sản phẩm đó; được gắn ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mỹ phẩm.