Phiếu công bố mỹ phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận có nghĩa là sản phẩm mỹ phẩm mang số tiếp nhận đó được phép lưu thông trên thị trường nhưng nó không có giá trị chứng nhận mỹ phẩm này an toàn, đạt chất lượng cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm Asean. Do đó, sau khi cấp số tiếp nhận cho Phiếu công bố mỹ phẩm, Cục Quản lý dược – Bộ y tế hoặc Sở y tế sẽ tiến hành kiểm tra về chất lượng mỹ phẩm (hoạt động hậu mại). Và hệ quả là, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm vẫn có thể bị thu hồi nếu mỹ phẩm không đáp ứng một số yêu cầu của quá trình hậu mại.

Cụ thể, số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi khi mỹ phẩm đang lưu thông thuộc một trong các trường hợp sau: có 2 lô không đạt chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng mỹ phẩm kết luận; có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; có nhãn ghi sai lệch nguồn gốc, xuất xứ; có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm; có chứa thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm, các chất có nồng độ, hàm lượng vượt quá giới hạn cho phép; không an toàn cho người sử dụng; bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc mạo nhãn của sản phẩm khác đã được phép lưu hành; bị cấm lưu hành ở nước sở tại. Ngoài ra, nếu giả mạo tài liệu, sử dụng con dấu giả hoặc giả mạo chữ ký, dấu của cơ quan chức năng Việt Nam hoặc nước ngoài, của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm hoặc không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền hoặc kê khai không trung thực các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc người đưa sản phẩm ra thị trường có văn bản đề nghị thu hồi thì số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cũng bị thu hồi.

Thẩm quyền ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc về Cục Quản lý dược - Bộ Y tế (đối với Phiếu công bố sản phẩm sản xuất trong nước do Cục Quản lý dược cấp số tiếp nhận trước ngày 25/4/2009 và mỹ phẩm nhập khẩu) hoặc Sở Y tế tỉnh (đối với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại địa phương do đơn vị mình cấp) hoặc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị (đối với Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do đơn vị mình cấp).