Phiếu công bố mỹ phẩm là tài liệu quan trọng nhất liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm, là "tấm vé thông hành" đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và đến tay người tiêu dùng, là tài liệu giao dịch trong hoạt động mua bán mỹ phẩm giữa nhà phân phối với các đại lý và là tài liệu bắt buộc xuất trình trong quá trình thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Yêu cầu chủ yếu đối với mỗi Phiếu công bố mỹ phẩm là phải thể hiện đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến mỹ phẩm và các thông tin của người chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường, người sản xuất, người đóng gói, người nhập khẩu mỹ phẩm. Bởi vậy, sau khi Phiếu công bố mỹ phẩm được Cơ quan quản lý nhà nước về mỹ phẩm cấp số tiếp nhận, tùy vào nội dung thay đổi, người chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường phải tiến hành công bố mới hoặc bổ sung theo quy định.

Đối với những thay đổi về nhãn hàng, về tên sản phẩm, về dạng sản phẩm, về mục đích sử dụng sản phẩm, về tên hoặc địa chỉ nhà sản xuất, về tên hoặc địa chỉ đơn vị đóng gói, về người chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường, về công thức sản phẩm thì bắt buộc tiến hành công bố mới theo quy định tại Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là Cục quản lý dược - Bộ y tế đối với mỹ phẩm nhập khẩu hoặc tại Sở y tế đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước.

Đối với những thay đổi về dạng trình bày của sản phẩm, về tên hoặc địa chỉ của người chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư không thay đổi (đối với tổ chức), về tên hoặc địa chỉ của người nhập khẩu, về người đại diện cho tổ chức, về kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm (nếu các thông tin cần thiết này được đề cập trong Phiếu công bố) thì người chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.