Đã từ rất lâu, quảng cáo được xem là một trong những hoạt động quan trọng và không thể thiếu đối với hầu hết mọi cá nhân, tổ chức có sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, và càng đặc biệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Nhờ có quảng cáo mà một sản phẩm mỹ phẩm mới, lần đầu tiên xuất hiện thị trường, có thể được giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng, thúc đẩy quá trình sản xuất, bán và sử dụng mỹ phẩm.

Do là loại hàng hóa mà khi sử dụng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tính mạng con người cho nên mỹ phẩm chỉ được quảng cáo khi đã có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo được cấp bởi Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp công bố mỹ phẩm có trụ sở chinh. Tuy nhiên, mỹ phẩm chỉ thực sự được quảng cáo nếu sau 10 ngày làm việc mà cơ quan này không có bất kỳ văn bản nào yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm.

Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện. Riêng quảng cáo mỹ phẩm trên phương tiện truyền hình, truyền thanh, các nội dung: tên mỹ phẩm, tên và địa chỉ của doanh nghiệp công bố mỹ phẩm, lưu ý khi sử dụng phải được đọc to, rõ ràng; trường hợp hiển thị bằng chữ trên màn hình các nội dung này thì tốc độ hiển thị phải phù hợp và cỡ chữ quảng cáo đủ lớn bảo đảm rõ ràng, dễ đọc.